office.jpg

מערכת לומדות לארגונים וחברות

הדרכות באמצעות תוכנות למידה

לומדת אוריינטציה ארגונית

הלומדה מציגה לעובד החדש רקע על החברה בתחומים שונים, סקירה על המבנה הארגוני בחברה וכן לחבר את העובד לייעדי החברה.

אוריינטציה.jpg
 
 

לומדת בטיחות בעבודה

הלומדה חושפת ומדגישה סכנות קיימות בסביבת העבודה של הארגון, ומדריכה כיצד יש להשמר ולהמנע ממצבים מסוכנים.

לומדה אשר לפי חוק יש להעביר לכל עובד חדש ולכל עובד ותיק כריענון אחת לשנה.

בטיחות.jpg
 

לומדה למניעת הטרדה מינית

לומדה אשר לפי חוק יש להעביר לכל עובד חדש ולכל עובד ותיק כריענון אחת לשנה.

לומדות.jpg
 

רוצה שנארגן לך תוכנית לומדות מותאמת לארגון?

זה המקום להשאיר לנו פרטים ליצירת קשר

נהדר שפנית אלינו, כבר חוזרים אליך