בחר מסלול

יצרנו עבורך 4 מסלולים כך שתוכל להפיק את המירב לתועלתך

המיוחדים

משולב

עורכי מבדקים

במוסדות חינוך

ממונה בטיחות

ממונה בטיחות

בחר 3 ימי עיון מתוך הרשימה
 
 
 

עורכי מבדקים למוס"ח

בחר 2 ימי עיון מתוך הרשימה

משולב

בחר 2 ימי עיון: עורכי מבדקים במוסדות החינוך
בחר יום עיון אחד: ממוני בטיחות בעבודה

המיוחדים

בחר 3 ימי עיון מתוך הרשימה